automapa aktualizacja
Automapa

Mapa Polski

AutoMapa Polska to najpełniejsza, najdokładniejsza, najpopularniejsza i najczęściej nagradzana na rynku mapa nawigacyjna Polski.

Zawiera wszystkie informacje niezbędne w skutecznej nawigacji drogowej. Jako pierwsza w Polsce AutoMapa wprowadziła system informacji o korkach i innych utrudnieniach drogowych (AutoMapa Traffic), dzięki czemu prowadzi w taki sposób, aby korki były możliwie najmniej uciążliwe.

Sercem produktu jest kompletna wektorowa mapa dróg prowadzących do wszystkich miejsc zamieszkania w Polsce. Zawiera wszystkie kategorie dróg od autostrad, poprzez drogi szybkiego ruchu, drogi międzynarodowe i krajowe, aż po drogi lokalne, a nawet gruntowe i leśne.

Pierwsza wersja, opublikowana w 2003 roku, wykonana została na podstawie wojskowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 udostępnionej przez Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP. Informacje z map topograficznych były sukcesywnie weryfikowane z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych oraz pomiarów w terenie, co pozwoliło stworzyć najdokładniejszą i najpełniejszą na rynku mapę dróg Polski.

Ze szczególną starannością przygotowane zostały plany nawigacyjne wszystkich polskich miast. Wykonane na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych, zapewniają dokładność odpowiadającą 1:5 000 dla map papierowych, czyli ok.1m w terenie.
Plany nawigacyjne, oprócz dokładnej siatki ulic, zawierają również szczegółowe informacje opisujące sytuację drogową: kategorie i kierunkowość ulic, oznaczenie dróg wielopasmowych, ronda, place z nazwami, podział na dzielnice, tereny zielone (parki, skwery), rzeki i cieki wodne oraz tereny przemysłowe.

Absolutnie unikatową cechą AutoMapy są dokładne, punktowe adresy. W zdecydowanej większości mapy innych producentów posługują się adresami przybliżonymi wyliczanymi na podstawie informacji o numerach posesji przy skrzyżowaniach ulic. W małych miejscowościach informacje takie są często wystarczająco dokładne, jednak nie sprawdzają się w dużych miastach. Dlatego właśnie punktowe precyzyjne adresy zawarte w AutoMapie cieszą się tak dużym uznaniem m.in. kierowców taksówek.

Użytkownicy AutoMapy, jako jedyni mają możliwość wykorzystania w nawigacji trójwymiarowych wizualizacji budynków w ponad 1000 miastach i miejscowościach w Polsce, oraz precyzyjnych obrysów poszczególnych budynków w pozostałej części kraju.

AutoMapa Polska

ZAWARTOŚĆ MAP NAWIGACYJNYCH (MAPA 1806)

dokładność nominalna map w największych miastach [m] 1
dokładność poza największymi miastami [m] 5-12
drogi wszystkich kategorii [km] 720 128
stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania % 100%
drogi gruntowe [km] 397 975
autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) [km] 3 270
miejscowości i osady szt 116 467
nawigacyjne plany miejscowości i miast szt 79 175
procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości % 88%
nawigacyjne plany miast szt 930
procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi % 100%
miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi szt 53 010
procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami % 96%
miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami szt 930
procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami % 100%
miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic szt 8 774
miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) szt 1 065
miasta z budynkami 3D (z wysokością) szt 72
miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi szt
procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi %
kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) szt 3 114 593
kształty poszczególnych budynków (3D) szt 1 460 565
adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) szt 7 880 614
obszary zabudowy szt 286 852
obszary użyteczności publicznej i przemysłowej szt 57 848
punkty użyteczności publicznej (POI) szt 912 006
jeziora szt 59 381
rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) [km] 137 116
obszary leśne szt 158 381
linie kolejowe [km] 29 900
przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) szt 13 961
sygnalizacja świetlna szt 24 892
Stan na dzień 12.06.2018

Zapraszamy do aktualizacji map do naszego serwisu – Śląska 6, tel. 500 000 840.

Facebooktwitter