Outsourcing IT

Outsourcing IT

Outsourcing należy do nowoczesnych strategi zarządzania, będących obecnie najefektywniejszym rozwiązaniem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Pozwala na szybszą modernizację, reorganizację i optymalizację procesów biznesowych, jak również zmianę całej kultury organizacyjnej. Dzięki powierzeniu naszym specjalistom, niektórych lub wszystkich zadań związanych z opieką nad systemami informatycznymi, Państwa firma  może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Na czym polega OUTSOURCING IT?

  • Czuwaniem nad prawidłowym i bezusterkowym funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej.
  • Bieżącym serwisie sprzętu i oprogramowania systemowego i aplikacyjnego.
  • Usuwaniu awarii środowiska systemowego.
  • Wspomaganiu wdrażania nowych programów wg potrzeb
  • Szkoleniu informatycznym pracowników wg potrzeb.
  • Doradztwie eksploatacyjnym.
  • Wdrażanie polityki bezpieczeństwa
  • Backup danych

AUDYT IT

Szczegółowa analiza potrzeb klienta i długotrwałe planowanie działań, przy pełnej współpracy z przyszłym użytkownikiem gwarantują, efektywne zastosowanie coraz bardziej skomplikowanej technologii informatycznej. Początkowym etapem jest przeprowadzenie audytu IT dostarczającego cennych informacji umożliwiających efektywne zarządzanie i rozwój infrastruktury.

Ewidencja sprzętu komputerowego.

Ewidencja oprogramowania wraz ze sprawdzeniem licencji.

Analiza struktury sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych.

Sprawdzenie stanu bezpieczeństwa sieci komputerowej wraz z polityką bezpieczeństwa.

Dzięki nam osiągniesz wiele korzyści

Optymalizację kosztów obsługi informatycznej.

Zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności.

Zwiększenie efektywności sprzętu i ludzi

Zapewnienie ciągłości w monitorowaniu pracy systemów informatycznych

Zastosowanie i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań i technologii

Korzystanie z wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin