foto 1
foto 1
[us_single_image image=”6419″ size=”medium”]

Obsług informatyczna firm

polega na

  • Czuwaniu nad prawidłowym i bezusterkowym funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej,
  • Bieżącym serwisie sprzętu i oprogramowania systemowego i aplikacyjnego
  • Usuwaniu awarii środowiska systemowego
  • Wspomaganiu wdrażania nowych programów wg potrzeb
  • Szkoleniu informatycznym pracowników wg potrzeb
  • Administrowanie sieciami komputerowymi, serwerami, telefonami VOIPowymi,