Błędna data w nawigacji, brak sygnału GPS. Wiemy jak Pomóc!

W ostatnim czasie miało miejsce wydarzenie, które zdarza się raz na 19 lat. Chodzi o Reset numeru tygodnia GPS. W większości nawigacji spowodowało to wiele dysfunkcji, które uniemożliwiają korzystanie z nawigacji GPS. Mogą pojawiać się problemy z wprowadzeniem poprawnej daty, lub znalezieniem przez urządzenie sygnału GPS.

Jak naprawić urządzenie?

należy przeprowadzić aktualizacje urządzenia co rozwiąże problem resetu licznika tygodnia. Jeżeli występują problemy z nawigacją, serdecznie zapraszamy do serwisu.